Zamestnanci

 

 

Riaditeľka materskej školy: Nováková Emília

 

Zástupkyňa:  Mgr. Malá Mária

 

Učiteľky:

Mgr. Viera Banďošová

Bc. Alena Dudová 

Jana Filipeková

Mgr.Emília Maščuková

Eva Kmecová

Mgr. Mária Lukáčová 

Mgr. Mária Malá

Barnová Mária

Gabriela Višňovská

Henrieta Kopková

Gabriela Kopková

 
 

 

Vedúca školskej jedálne:  Marta Mudroňová

 

Kuchárky: Darina Kaliničová, Viera Mattová, Helena Marcinčinová, 

 

Ostatní zamestanci:

Monika Turčíková, Mária Metyľová, Mária Smetanová,Anna Hermanová