RADA ŠKOLY

Predseda: Bc. Alena Dudová
 
Členovia: Mgr. Bronišová Beáta
              RNDr. Gabriela Bradovková
              PhDr. Eva Krišandová
              Ing. Ján Lapčák
              Marta Mudroňová
              Zuzana Magerová
              Mgr. Mária Lukáčová
              MDDr. Jana Surdejová
              
 
Pozývame vás na zasadnutie RŠ dňa 11.4.2019 o 16.00 hod.  v budove MŠ.