ŽLTÁ TRIEDA

 Trieda 5 - 6 ročných

 

UČITEĽKY:

Bc. Alena Dudová

     Eva Kmecová

 

 

Hasiči www.rajce.net/a16138686

MDD www.rajce.net/a16136429 

Športový deň v ZŠ Juh www.rajce.net/a15925014

Vianočná besiedka www.rajce.net/a15834760

Telesná výchova v ZŠ sídl.2 www.rajce.net/a15696298

Centrum voľného času www.rajce.net/a15597070