ORANŽOVÁ TRIEDA
Trieda 4 - 6 ročných

 

 

UČITEĽKY:

Mgr. Emília Maščuková

Gabriela Kopková

 

Vyučovacia hodina v 1.B. ZŠ sídlisko II. www.rajce.net/a16068170

Telesná výchova s florbalom www.rajce.net/a16001065

Marec mesiac knihy - čítanie rozprávok starými rodičmi a rodičmi www.rajce.net/a15920335

Telesná výchova -cvičenie obratnosti a zručnosti s malou loptičkou www.rajce.net/a15920268

Športový deň v ZŠ JUH www.rajce.net/a15920245

Karneval www.rajce.net/a15923194

Planetárium www.rajce.net/a15923163

Centrum voľného času www.rajce.net/a15909181

Výstava poľovníctva www.rajce.net/a15834861

Vianočná besiedka www.rajce.net/a15768047

Pesničkový Mikuláš www.rajce.net/a15768154

Pečenie medovníkov www.rajce.net/a15729349

Centrum voľného času www.rajce.net/a15696289

Turistická vychádzka www.rajce.net/a15616601

Šarkaniáda  www.rajce.net/a15579331

Zdravé a nezdravé potraviny hrou na interaktívnej tabuli www.rajce.net/a15579325

Pracovná výchova   www.rajce.net/a15574817

Dopravné ihrisko ZŠ sídl. II.  www.rajce.net/a15527045