ORANŽOVÁ TRIEDA
Trieda 4 - 6 ročných

 

 

UČITEĽKY:

Mgr. Emília Maščuková

Gabriela Kopková

 

 

Turistická vychádzka  www.rajce.net/a16144169

Deti zo ZŠ v MŠ

Milým zavŕšením spolupráce so ZŠ II, bola návšteva detí, ktoré čítali deťom rozprávku o Snehulienke. Predškoláci sa nedali zahanbiť a na oplátku zaspievali pieseň o Abecede. Potom strávili spoločné chvíle pri hrách a exkurzii MŠ. Potešujúce bolo vidieť našich bývalých žiakov ako sa za rok posunuli vpred. www.rajce.net/a16142757

Hasiči www.rajce.net/a16138808

MDD www.rajce.net/a16136471

Rodinná cykloturistika www.rajce.net/a16114011

Deň detí na ranči s koníkmi  www.rajce.net/a16092818

Naši predškoláci   www.rajce.net/a16077753

Zážitkové učenie - hasiči malí záchranári  www.rajce.net/a16070368

Vyučovacia hodina v 1.B. ZŠ sídlisko II. www.rajce.net/a16068170

Telesná výchova s florbalom www.rajce.net/a16001065

Marec mesiac knihy - čítanie rozprávok starými rodičmi a rodičmi www.rajce.net/a15920335

Telesná výchova -cvičenie obratnosti a zručnosti s malou loptičkou www.rajce.net/a15920268

Športový deň v ZŠ JUH www.rajce.net/a15920245

Karneval www.rajce.net/a15923194

Planetárium www.rajce.net/a15923163

Centrum voľného času www.rajce.net/a15909181

Výstava poľovníctva www.rajce.net/a15834861

Vianočná besiedka www.rajce.net/a15768047

Pesničkový Mikuláš www.rajce.net/a15768154

Pečenie medovníkov www.rajce.net/a15729349

Centrum voľného času www.rajce.net/a15696289

Šarkaniáda  www.rajce.net/a15579331

Zdravé a nezdravé potraviny hrou na interaktívnej tabuli www.rajce.net/a15579325

Pracovná výchova   www.rajce.net/a15574817

Dopravné ihrisko ZŠ sídl. II.  www.rajce.net/a15527045