ČERVENÁ TRIEDA

Trieda 4 - 5 ročných

 

UČITEĽKY:

 

Barnová Mária

Kopková Henrieta

Karneval www.rajce.net/a15894922

Zima www.rajce.net/a15894918

Vianočná besiedka www.rajce.net/a15767956

Jeseň pani bohatá www.rajce.net/a15597078