Dôležité dokumenty

 
 organizačný poriadok       1. OP oprav. MB
správa                                  1správa 17-18.
 
školský poriadok               1.ŠP-2017.doc