Ekoškôlka a Prírodná záhrada

Otvorenie prírodnej záhrady

Dňa 25.10.2017 pri príležitosti Dňa materských škôl, sme za prítomnosti primátora mesta Ing. Jána Ragana slávnostne odovzdali deťom našej materskej školy prírodnú záhradu, ktorej súčasťou je Ekoučebňa, hmatový chodník, prekážková dráha a oddychová zóna. Svahovitý terén sa po revitalizácii priestoru a jeho následným vytvorením terás z gabiónu zmenil na zelenú učebňu v prírode, kde sa vytvorilo miesto pre zážitok, poznávanie, učenie, experimentovanie, na cvičenie, voľné hry, ale aj relax.  

            Celé dielo sa podarilo zrealizovať za pomoci mesta Vranov nad Topľou, za spolupráce dobrovoľníkov z DM drogérie a dobrovoľníkov z charitatívneho Domu mládeže. Zvlášť poďakovanie patrí rodičom a priateľom našej školy, ktorí prispeli nielen finančne, materiálne, ale hlavne veľkým počtom odpracovaných brigádnických hodín. Finančne  pomohla Raiffesen banka v rámci iniciatívy s názvom Gesto pre mesto. Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka podpore Nadácie SPP.

             Na tento sviatočný deň sa pripravovali aj deti s rodičmi. Zhotovili krásnych šarkanov, ktorí vítali návštevníkov na zadnom školskom dvore. Vyrezávané tekvice a jesenné ikebany oživili prekážkový chodník. Tety kuchárky upiekli ovocné koláče a navarili bylinkový čaj zo školskej bylinkovej záhrady. Učiteľky zhotovili kvetináčových škriatkov, ktorí ukrývali úlohy na jednotlivých stanovištiach. Deti plnili nielen športové disciplíny, ale overili si aj svoje vedomosti o lesných zvieratkách. Za správne splnenie úloh boli odmenení medailami. Deň MŠ pokračoval aj v poobedňajších hodinách, kedy naša MŠ vítala všetkých rodičov a priateľov školy na Dni otvorených dverí. Rodičia mali možnosť stráviť popoludnie spolu so svojimi deťmi na školskom dvore v novootvorenej záhrade. Deti ich previedli prírodnou záhradkou a svoju šikovnosť im ukázali aj na prekážkovej dráhe či dopravnom ihrisku.

       Nádherný slnečný deň,  ktorý akoby bol objednaný pre túto príležitosť, nás určite bude hriať ešte dlho v našej mysli. Prajeme si, aby takýchto dni bolo v našej materskej škole ešte veľa. Poďakovanie patrí aj rodinám, ktoré pomohli pri realizácii a to r. Novosiadla, r. Olejárova, r. Kopčova, r. Kuchárova.

www.rajce.net/a14662660

www.rajce.net/a14662687

Ďakujeme za finančnú, materiálnu pomoc
a spoluprácu 

pri realizácii projektov

 Ekoškôlka a Prírodná záhrada

 

 

Ing. arch. Drahomír Dvorjak - D.D.-ARCH

 

Rodinám za finančnú pomoc

 

Zelená trieda: Dudova, Mudroňova, Geci-Borova

Žltá trieda: Bronišova, Balážova, Pavlíkova

Červená trieda: Mattova, Dudova, Martičekova

Modrá trieda: Lacka, Vinklerova,Janoškova

 

Rodinám za materiálnu pomoc

 

Zelená trieda: Dudova, Štefankova, Natafalušiova

Žltá trieda: Sabova, Maninova

Červená trieda: Martičekova, Lukáčova, Smetanova, Oravcova

Modrá trieda: Vinklerova

Oranžová trieda: Romanova

 

Veľké poďakovanie chceme vyjadriť tým,

 ktorí sa osobne podieľali 

na spoločných brigádach

 v rámci projektov

Ekoškôlka a Prírodná záhrada

 

1. a 2. brigádnicky deň – 14. a 31. marca 2017

 

Príprava a vyčistenie svahu, 

vyrezávanie starých krovín, 

vývoz odpadu, 

výsadba nových stromčekov

 

Mestu Vranov nad Topľou a pracovníkom verejnoprospešných prác

 

Rodičom zelenej triedy -      Štefankovým, Suszkovým

 

Rodičom červenej triedy -    M. Lukáčovej

 

Priateľom školy  -  P. Novákovi

www.rajce.net/a14163403

 

 

 

3. brigádnický deň - 27. mája 2017

prevoz kameňov, 

natieranie pníkov a drevených kolov,

 úprava okrasných drevín, 

výsadba stromčekov, čistenie svahu,

 oprava oporného múru, vývoz odpadu

www.rajce.net/a14163438

Dobrovoľníci z DM drogérie

Rodičom žltej triedy

 

Rodičom zelenej triedy

Učiteľkám

M. Schleifová

Z. Onderková

M. Onderko

R. Hreha

 

 

 

J. Manina

A. Maninová

B. Bronišová

P. Broniš

Z. Magerová

P. Mager

M. Labon

J. Biž

Z. Bižová

J. Natafaluši

J. Ančo

J. Štefanko

Z. Štefanková

A. Porvaz

 

E. Maščuková

V. Banďošová

J. Filipeková

A. Dudová

E. Nováková

 

 

4. brigádnický deň - 29. mája 2017

Výkopové práce a príprava terénu bagrom,

 prevoz lomového kameňa, vývoz odpadu.

www.rajce.net/a14163470

 

Rodičom červenej triedyM. Oravcovi, R. Smetanovi,

Učiteľkám červenej triedyM. Malej, B. Ančovej

Chlapcom z charitného domu mládeže
                                                   pod vedením B. Bronišovej

Odchovancom materskej školy: S. Malému a J. Malému

Priateľom školyM. Malému a P. Novákovi

 

 

5. brigádnický deň - 10. júna 2017

Stavanie 1. terasy z gabiónu, 

úprava okrasných drevín na prednom dvore, 

vývoz odpadu, brúsenie a natieranie pníkov a kresliacich tabúľ,

príprava terénu na hmatový chodník.

www.rajce.net/a14163489

 

 

Rodičom červenej triedyJ. Ančovi, V. Mattovi

Rodičom zelenej triedyJ. Natafalušiovi, P. Haritunovi

Chlapcom z charitného domu mládeže

Priateľom školyP. Novákovi

UčiteľkámE. Kmecovej, M. Malej, B. Ančovej, H. Kopkovej

 

 

6. brigádnický deň - 24. júna 2017

Stavanie 2. a 3. terasy z gabiónu, dokončenie úprav okrasných drevín

 na prednom dvore, usádzanie  pníkov na sedenie na prednom dvore,

montáž dreveného oplotenia, vývoz odpadu. 

Rodičom červenej triedy: P. Makarovi, A. Dudovej

Rodičom zelenej triedy: V. Dudovi, T. Lacovi

Rodičom žltej triedy: J. Maninovi, M. Adamovi, P. Bronišovi

Chlapcom z charitného domu mládeže                                                                

Priateľom školy: P. Novákovi, M. Pašmíkovi

Učiteľkám: M.Barnovej, A.Sukovskej, M.Malej, E.Novákovej

 

www.rajce.net/a14413491

7. brigádnický deň - 29. júla 2017

Usádzanie  pníkov na prekážkovú dráhu, dokončenie drevených aut,

zhotovenie drevených schodov a zábradlia pri gabióne,

vyvážanie zeminy a jej rozhrabovanie v teréne.

Rodičom zelenej triedy: V. Dudovi

Rodičom žltej triedy:  M. Adamovi

Chlapcom z charitného domu mládeže                                                                

Priateľom školy: P. Novákovi

Učiteľkám: M. Barnovej, M. Malej, E. Novákovej

 

www.rajce.net/a14413508

8. brigádnický deň – 18. augusta 2017

 

Zhotovenie hmatového chodníka a prekážkovej dráhy,

usádzanie keramických tvárnic, maľovanie dreveného zábradlia a prekážok, čistenie svahu a odstraňovanie buriny.

 

 

Rodičom zelenej triedy: J. Natafalušiovi, V. Dudovi

Rodičom oranžovej triedy: J. Štefankovi

Chlapcom z charitného domu mládeže                                                                

Priateľom školy: P. Novákovi, M. Pašmíkovi

Učiteľkám: E. Novákovej

www.rajce.net/a14413538

 

 

 

 

 

9. brigádnický deň – 14. októbra 2017

 

Čistenie svahu a odstraňovanie buriny, usádzanie keramických tvárnic,

 kosenie trávnika, sadenie okrasných kríkov a ovocných drevín,

 úprava prekážkovej dráhy

 

Rodičom oranžovej triedy – K.Romanovej, A.Kovkovej, M.Sabovi,  J.Štefankovi, J.Hrehovi

Rodičom červenej triedy –   M.Paušakovi

Rodičom žltej triedy –          J.Maninovi

Rodičom modrej triedy -      M.Janoškovi

Priateľom školy -                  P.Novákovi

Učiteľkám -                           E.Maščukovej, A.Sukovskej, E.Novákovej

 

www.rajce.net/a14617543

10. brigádnický deň – 14. októbra 2017

 

Príprava záhrady na zimu – hrabanie lístia,

 uloženie drevených prekážok a pníkov a ich ošetrenie pred snehom a mrazom

 

Rodičom červenej triedy: Š.Kuzma, J.Varechaj

Rodičom modrej triedy: P.Lacký

Priateľom školy: P.Novák

 Deťom našej materskej školy

 

Veľké poďakovanie chcem vyjadriť tým, 

 

ktorí sa zúčastnili

 

brigády na úprave školského dvora

 

 dňa 26.5.2018

 

 

Čo sme robili:

 

príprava a vyčistenie svahu, 

 

vyrezávanie starých krovín, 

 

vývoz odpadu, 

 

výsadba nových stromčekov, 

 

kríkov, kvetov, maľovanie oplotenia

 

 

Rodičomp.Grobárovej, p.Hudákovej, p.Natafalušiovi, 

 

p.Kuzmovi

p.Chrapekovi, p.Smetanovi, p.Špičkovej, p.Špičkovi,

 

p.Makarovej, p.Makarovi, p.Andreji


 

Priateľom školychlapcom z charitného domu mládeže,

P.Novákovi, S.Malému

 

Učiteľkám : 

M.Barnovej, M. Lukáčovej, A. Sukovskej, M. Malej, V. Banďošovej, 

E. Maščukovej

 

riaditeľka školy

                     Emília Nováková

 


www.rajce.net/a15223410