Beseda s včelárom www.rajce.net/a16019470

 

 

 

Z rozprávky do rozprávky  

V týždni od 25. 3.  do 28. 3.2019 sa v Mš Okulka realizoval projekt „ Z rozprávky do rozprávky“, v ktorom každá trieda pripravila dramatizáciu  rozprávky pre všetky deti MŠ.

Do projektu sa zapojili všetky triedy: Čt : 4-5 r - „Pampúšik“,

                                                                  ŽT:  5-6 r -  „Kozliatka“,

                                                                  MT: 2-3 r - „Ako išlo vajce...“,

                                                                  ZT:  3-4 r -„ Rukavička“

Projekt ukončili deti OT, 4-6 r., ktorí pre svojich kamarátov pripravili dramatizáciu príbehu „Škôlkarské neplechy“.

Každý deň v týždni bol niečím zaujímavý a malí herci, vďaka svojím učiteľkám, zvládli herecké úlohy na výbornú.

 

            www.rajce.net/a15961498

 

Ponožkový deň - 21. marec Svetový deň Downovho syndrómu www.rajce.net/a15925027

Fašiangy www.rajce.net/a15931886

Divadielko www.rajce.net/a15889387

Korčuľovanie www.rajce.net/a15841122

Prehliadka ľudových piesní www.rajce.net/a15840957

Prednáška pre rodičov predškolákov učiteľkou základnej školy www.rajce.net/a15834866

Mikuláš www.rajce.net/a15767938

Daruj hračku - charitatívna akcia pre Červený kríž, na pomoc sociálne slabším rodinám www.rajce.net/a15714001

Chlebíčkový deň www.rajce.net/a15696260

Výmena okien www.rajce.net/a15637873

Deň materských škôl www.rajce.net/a15616578

Súťaž materských škôl v prednese poézie a prózy v Hornozemlínskej knižnici www.rajce.net/a15600969

Akcia s políciou www.rajce.net/a15589199