Posledný júnový týždeň v našej MŠ bol výnimočný . Bol venovaný našim predškolákom

zo žltej a oranžovej triedy.Vyvrcholením bola rozlúčkový deň predškolákov s MŠ, ktorý sa začal na školskom dvore. Program bol pestrý. Striedali sa piesne, básne na rozlúčku.

V príhovore  p.riaditeľka popriala predškolákom veľa úspechov v ZŠ. Na tvárach učiteliek, upratovačiek a kuchárok bola vidieť hrdosť na "naše deti". Penová párty  a  hry vo vode

v našom bazéne ukončili nezabudnuteľný deň s našimi predškolákmi

 

www.rajce.net/a16163788#DSCN1856.jpg

 

 

 

 

Otvorená hodina v bazéne www.rajce.net/a16163775

 

 

My sme deti sveta - športová olympiáda www.rajce.net/a16142730#SDC13343.jpg

 

 

 

Cvičný požiarny poplach

 

Dňa 07.06.2019 bol v našej materskej škole vyhlásený cvičný požiarny poplach. Požiarné cvičenie bolo zamerané na vykonanie evakuácie detí, učiteliek, upratovačiek a kuchárok z objektu MŠ. Oheň bol imitovaný neškodným dymom s vôňou jahôd. Deti nastúpili podľa pokynov učiteliek na školský dvor.

 Na školskom dvore sme stretli lišiaka, ktorý hľadal strateného kamaráta. Pomohol nám privolať na pomoc hasičov. Budovu materskej školky zachránili rýchlym zásahom členovia dobrovoľného hasičského zboru Čičava. Následne vyhľadali uviaznuté osoby, bábiku Aničku a malého lišiaka. Evakuovali ich von z objektu a ošetrili. Deti mali možnosť oboznámiť sa s technikou a výbavou hasičov. Deti si mohli vyskúšat odvahu a náročnosť práce hasičov na záchranných stanovištiach. No a čerešničkou na torte bolo púšťanie peny v podaní hasičov. Celú akciu sprevádzala dobrá nálada a veľa zážitkov.  www.rajce.net/a16138610

 

Oslava MDD 

Dňa 12.06.2019 do našej MŠ zavítal aj tento úžasný pán, šašo DeTom, ktorý pri príležitosti oslavy sviatku MDD zabával deti celé dopoludnie hudbou, tancom a svojou bublinovou show. Domov si deti odnášali okrem darčeka od šaša aj dobrú náladu a skvelé zážitky zo spoločnej oslavy.

www.rajce.net/a16136407

 

Divadlo Cililing - Pinocio www.rajce.net/a16138510

 

Deň rodiny pritiahol do školy rodičov a ich ratolesti

Deň rodiny,15.máj, tento rok sme ho zamerali  na zdravý životný štýl plný pohybu a zdravia. My, učitelia, sme tému zdravia určili ako prioritnú v tomto školskom roku. Vieme, že práve u detí vytvárame základ, ako budú v dospelosti fungovať. Na podujatí sa tvorivo a ochotne podieľali učiteľky prípravou výzdoby interiéru, exteriéru a rôznymi aktivitami v triedach.

Svetový Deň rodiny v MŠ Okulka, otvorila príhovorom k rodičom a deťom p. riaditeľka E. Nováková . Deti MŠ prispeli programom s doprovodom piesne hrou na Orffových hudobných nástrojoch, spievaním a recitáciou.

Po oslovení p. uč. G. Kopkovej naše pozvanie prijala aj spoluprácu pri príprave zorganizovaním firma Farmfoods, ktorá oboznámila detí s výrobou mliečnych výrobkov a chovom zvierat na ich farmách.

Našu MŠ navštívili celé rodiny a vládla tam naozaj dobrá atmosféra. Každá rodina sa zapojila do súťaží s nadšením a túžbou zvíťaziť. Všetci boli so svojím výkonom spokojní. Počas súťaží sa vytrvalo tlieskalo a povzbudzovalo.

Nielen rodičia detí, ale aj starí rodičia sa spoločne mohli zapojiť do zaujímavých športových aktivít rozmiestnených v triedach MŠ. Deti odovzdali ako prekvapenie rodičom vlastnoručne vyrobené výrobky.

Na chodbách MŠ si firma pripravila pre všetkých zúčastnených ochutnávky produktov zdravej výživy a na záver odmeny pre deti.

Veríme, že sme Deň rodiny oslávili v našej MŠ naozaj originálne.

Pre deti to bol nezabudnuteľný zážitok sprostredkovaný hravou formou.

www.rajce.net/a16080423

 


Beseda s včelárom www.rajce.net/a16019470

 

 

 

Z rozprávky do rozprávky  

V týždni od 25. 3.  do 28. 3.2019 sa v Mš Okulka realizoval projekt „ Z rozprávky do rozprávky“, v ktorom každá trieda pripravila dramatizáciu  rozprávky pre všetky deti MŠ.

Do projektu sa zapojili všetky triedy: Čt : 4-5 r - „Pampúšik“,

                                                                  ŽT:  5-6 r -  „Kozliatka“,

                                                                  MT: 2-3 r - „Ako išlo vajce...“,

                                                                  ZT:  3-4 r -„ Rukavička“

Projekt ukončili deti OT, 4-6 r., ktorí pre svojich kamarátov pripravili dramatizáciu príbehu „Škôlkarské neplechy“.

Každý deň v týždni bol niečím zaujímavý a malí herci, vďaka svojím učiteľkám, zvládli herecké úlohy na výbornú.

 

            www.rajce.net/a15961498

 

Ponožkový deň - 21. marec Svetový deň Downovho syndrómu www.rajce.net/a15925027

Fašiangy www.rajce.net/a15931886

Divadielko www.rajce.net/a15889387

Korčuľovanie www.rajce.net/a15841122

Prehliadka ľudových piesní www.rajce.net/a15840957

Prednáška pre rodičov predškolákov učiteľkou základnej školy www.rajce.net/a15834866

Mikuláš www.rajce.net/a15767938

Daruj hračku - charitatívna akcia pre Červený kríž, na pomoc sociálne slabším rodinám www.rajce.net/a15714001

Chlebíčkový deň www.rajce.net/a15696260

Výmena okien www.rajce.net/a15637873

Deň materských škôl www.rajce.net/a15616578

Turistická vychádzka s predškolákmi  www.rajce.net/a15616601

Súťaž materských škôl v prednese poézie a prózy v Hornozemlínskej knižnici www.rajce.net/a15600969

Akcia s políciou www.rajce.net/a15589199