aktivity školy 2017/18

 

Zrelé jabĺčko (21.6.2018) www.rajce.net/a15286202
Každý rok sa v materskej škole koná akcia pre deti a rodičov, ktorí nastúpia do MŠ budúci rok, za účelom oboznámiť sa s prostredím. Tento rok sa konala v modrej triede, kde deti s pani učiteľkami pripravili aj krátky program
 
Tangramiáda ( 12.6.2018)  www.rajce.net/a15256154
Predškoláci z modrej a oranžovej triedy sa stretli, aby si vymenili skúsenosti, ktoré nazbierali po celý rok, pri riešení tangramov. Úlohy riešili na interaktívnej tabuli aj s klasickými tvarmi. 
Tangram ako jedna z možných didaktických hier s geometrickými tvarmi, pomáha predškolákom rozvíjať logické myslenie. Od hráča vyžaduje sústavnú pozornosť, premýšľanie a kombinačné schopnosti. Pozitívne ovplyvňuje viaceré stránky rozvoja osobnosti dieťaťa. Rozvíja jeho pozornosť, pozorovacie schopnosti, pamäť, ale aj schopnosť riešiť problémy. Kladne vplýva na rozvoj predstavivosti, myšlienkových pochodov, pochopenia súvislostí, tvorivosti, kladný vzťah k práci (napr. presnosť, spolupráca), kreativitu atď.
Ide o psychologickú i logickú hru, ktorá učí deti spoznávať farby, geometrické tvary, priestorovú orientáciu, rozvíja fantáziu, tvorivosť, logické myslenie, kreativitu, zrakový vnem, pozornosť, jemnú motoriku a koordináciu zraku a pohybov ruky. Prostredníctvom nej si deti upevňujú znalosti o farbe a tvare, pomáha poznávať predmety známeho tvaru a osvojiť si základné matematické pojmy
 
Bublinkový cirkus  (7.6.2018)   www.rajce.net/a15244488
 
Deň otvorených dverí v bazéne
(5.6.2018) Predškoláci z oranžovej a modrej triedy ukázali rodičom, čo sa za celý rok naučili pod vedením p. uč. Višňovskej. www.rajce.net/a15234821
 
 
Divadlo Hoki Poki - Cesta za dúhou (4.6.2018)    www.rajce.net/a15232966
 
 
Spoločné vystúpenie detí z modrej a oranžovej triedy v Oáze pre Klub telesne a zdravotne postihnutých ku Dňu matiek
(22.5.2018) 
Zábavné dopoludnie v nafukovacej hale ZŠ JUH
(23.3.2018) Pekné chvíle pripravili pre predškolákov v Základnej škole Juh www.rajce.net/a15020995
Klzisko
(11.3.2018) Rodiny s deťmi si opäť užili pekné chvíle na ľade //www.rajce.net/a15002085
 
Zápis do športovej triedy na ZŠ Lúčna
(9.3.2018) K predškolákom zavítali učitelia telesnej výchovy zo ZŠ Lúčna, aby deti a rodičov motivovali k zápisu do športovej triedy. www.rajce.net/a14987081
 
Divadlo Cililing
(6.3.2018) Dnes k nám zavítalo divadielko s novou hrou,, Čarovná muzika". 
 
 
Zdravé oči už v škôlke
 
(21.2.2018) Naša materská škola sa zapojila do projektu ,,Zdravé oči už v škôlke", ktorý je zameraný na preventívne meranie zraku. Vďaka týmto meraniam sa  darí včas podchytiť prípadnú zrakovú chybu či poruchu, čo uľahčuje ďalšiu liečbu pod dohľadom detského oftalmológa. Skríningové meranie zrakových parametrov binokulárnym autorefraktometrom má nesporne množstvo výhod – dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, akými sú napr. astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť, je neinvazívne, bezdotykové, nemá žiadne vedľajšie účinky ani negatívne zdravotné následky, svojimi zvukovými a svetelnými efektmi prístroj priláka pozornosť dieťaťa a za niekoľko sekúnd zo vzdialenosti jedného metra zistí zrakové parametre oboch očí súčasne. Odborne vyškolený zamestnanec ÚNSS následne výsledky vyhodnotí a každý rodič, ktorý je povinný podpísať informovaný súhlas s uskutočnením merania, vzápätí dostane potvrdenie o meraní a záver, či je u jeho dieťaťa odporúčané komplexné vyšetrenie u detského očného lekára.
 
Tradičné fašiangy

 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“ Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy. Tohtoročné fašiangy nám spestrili deti zo žltej triedy s pani učiteľkou Evou Kmecovou, ktoré priblížili tradičné fašiangy celej materskej škole. www.rajce.net/a14925643


 

Vo štvrtok 14.12.2017 našich predškolákov privítali žiaci ZŠ Bernoláková vo Vranove n.T., na svojej vianočnej besiedke. Vypočuli si vianočné piesne, vinše a koledy, potešili sa tancom a scénkami. Pri tejto príležitosti mali možnosť nahliadnuť aj do učebne „Robotiky“, kde im sám p. riaditeľ základnej školy predviedol robotov, ktorých si mohli vyskúšať. Deťom sa návšteva veľmi páčila a odchádzali z nej nadšené.

www.rajce.net/a14802641

 

Vianočná rozprávka

Dňa 21. 12. 2017 vo štvrtok deti našej školy prežili pekné chvíle s hercami Divadielka Portál. Zahrali deťom „Vianočnú rozprávku“ o psíčkovi a mačičke, ako sa pripravovali na Vianoce. Deti spolu so psíkom a mačičkou komunikovali, pomohli psíkovi polepšiť sa. Celé vystúpenie dotvorili pekné vianočné piesne, ktoré si spoločne zaspievali.  www.rajce.net/a14802614

 

Výtvarná súťaž

Predškoláci  z našej MŠ sa pod vedením svojich učiteliek zúčastnili  V. ročníka výtvarnej súťaže „Ochranárik, čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“   na tému: „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“.

V kategórii materských škôl obsadil II. miesto Lukáš Ovčík z oranžovej triedy, pod vedením p. uč. Kopkovej. Ocenenie si prevzal z rúk prednostu Okresného úradu. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za prezentáciu našej školy.  www.rajce.net/a14744220

 

Pesničkový Mikuláš

 

 

Dňa 7. 12. si deti z oranžovej a žltej triedy odniesli krásne zážitky zo stretnutia s Mikulášom a čertom a Mimonmi v 

 

kultúrnom dome.  www.rajce.net/a14751856

 

 

Mikuláš a Brumteláš v MŠ

 V pondelok 4. decembra 2017 navštívil našu školu Mikuláš so svojím pomocníkom Brumtelášom. Doprovod im robili mladí muzikanti, ktorí si s deťmi zaspievali známe vianočné pesničky. Radosť v očiach deti sa objavila, keď Mikuláš vytiahol sladkú odmenu pre všetky deti a Brumteláš aj tento rok obišiel naprázdno. Ani tento rok v našej MŠ nenašiel zlé deti . Pred odchodom zaželal Mikuláš deťom všetko najlepšie a ony mu na oplátku sľúbili, že budú celý rok dobré, budú poslúchať svojich rodičov a pani učiteľky, len aby sa k nim o rok opäť vrátil.   www.rajce.net/a14753790

Fyzikálne pokusy

 

Dňa 23.11. našu materskú školu navštívil ujo Peťo – Fyzik zo ZŠ Lúčna vo Vranove n.T. Deti sa na neho veľmi tešili, hlavne na jeho „magické“ pokusy. Ukázal im ako dokáže papierik lietať bez toho aby sme na neho fúkali, čo treba urobiť ,aby sme dostali ponorené vajíčko vo vode na hladinu bez pomoci rúk, aj to ako sa z pohára plného vody, voda nevyleje ,  aj  keď pohár otočíme hore dnom. Najväčším zážitkom bol však stroj na výrobu bleskov, ktorý si všetky deti vyskúšali. Ujo Peťo Fyzik sľúbil, že príde aj nabudúce s novými pokusmi z čoho mali deti veľkú radosť.

www.rajce.net/a14725356

 

Korčuľovanie

 

V nedeľu 12. novembra bola celá STD Aréna k dispozícii len pre našu MŠ, naše deti, ich rodičov a aj pani učiteľky. Prišlo ich veľa, malých aj veľkých. Bola tam zima, ale korčuľovaním sme sa zahriali aj zabavili. Kto ešte nemá silné nôžky, pomohol si pri korčuľovaní stoličkou. Všetky deti potešil maskot HC Bulls, ktorý sa prišiel s nimi odfotiť. Keď sme si vyzúvali korčule, nôžky nás už poriadne boleli, ale sladká odmena posilnila. Tešíme sa, že sme mohli stráviť nedeľné popoludnie všetci spolu. Ďakujeme vedeniu hokejového klubu za túto možnosť.

 www.rajce.net/a14690360

 

www.rajce.net/a14690373

 

Spolupráca so základnou školou

 

Dňa 27.10.2017 sme s deťmi prijali pozvanie a navštívili ZŠ Lúčna. Čakalo nás prekvapenie vo forme tvorivých dielní. Naše deti spolu so staršími kamarátmi tvorili zábavné figúrky, ktoré si potom zobrali zo sebou ako darčeky. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie uja Petra a tety Aničky, ktorí deťom ukázali jednoduché fyzikálne pokusy napr. ,,Ako vzniká blesk". Najviac sa však deti vyšantili v telocvični, kde si zasúťažili a vyskúšali si svoju šikovnosť nielen na prekážkach, ale aj vo futbale. Ďakujeme.

www.rajce.net/a14662708

 

Deň s lesníkmi

 

Dňa 10.10. 2017 navštívili našu školu pracovníci lesného závodu, aby deťom priblížili ich prácu. Pripravili si pre nich pekné a zaujímavé aktivity, ktorým sa deti veľmi potešili- kŕmenie veveričky šiškami, hľadanie chrobáčikov v tráve, streľba zo vzduchovky a beh pomedzi prekážky. Za ich šikovnosť deti do triedy dostali od lesníkov odmenu. Bola to veľmi zaujímavá a poučná akcia.

 

www.rajce.net/a14590575

 

 

DOPRAVÁČIK

V týždni od 25. do 29.9.2017 sa konal v našej MŠ projekt Dopraváčik. V rámci vzdelávacích aktivít, ale hlavne pobytu vonku sa deti všetkých tried, oboznamovali so správnym správaním účastníka cestnej premávky. Využívali k tomu odrážadla, dopravné značky, reflexné vesty no najviac sa tešili z nového „mini-dopravného ihriska“ , ktoré pre nich vyrobili p. učiteľky na školskom dvore. Najmenšie deti si precvičovali ako sa správne prechádza po priechode pre chodcov a staršie deti sa oboznámili už aj s niektorými dopravnými značkami , či zopakovali farebné značenie semaforu. Deťom sa aktivity páčili a užívali si hlavne tie na čerstvom vzduchu.

www.rajce.net/a14590535