AKTIVITY ŠKOLY 2016/17

 

Dni mesta Vranov
Dňa 18.6 sa v centre mesta konali bežecké preteky.Našu školu reprezentovali Janko Štefanko, Oliver Sabo, Lucas Hric,  Lily Olejárová, Alžbetka Kovková, Lenka Nadzamová v kategórii 4- 5 ročných a Zuzka Štefanková v kategórii 5 -6 ročných. Pekné tretie, medailové miesto obsadila Lenka Nadzamová. Všetkým ďakujeme za účasť a Lenke srdečne blahoželáme.
 
 
 
Detský výtvarný Vranov
  Dňa 15.6. sa v Hornozemplínskom  osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou konalo vyhodnotenie súťaže Detský výtvarný Vranov.  Do výtvarnej súťaže sa zapojili deti našej školy a dve práce boli ocenené. Blahoželáme Nellke Kopčovej a Beátke Dudovej.

Príjemnú atmosféru podporili svojím vystúpením  5-6 ročné deti  pod vedením p. uč. Lukáčovej a Barnovej.

www.rajce.net/a14166726

 

 
 
O zrelom jabĺčku 

V dňoch 6.6. a 8.6. privítali predškoláci v MŠ Okulka 21 Vranov nad Topľou vo svojej triede 3 –ročné deti, ktoré v septembri nastúpia do materskej školy.

Deti sa spolu zahrali, rodičia sa porozprávali s pani učiteľkou o priebehu celého dňa v MŠ, čo všetko čaká deti pri nástupe do „škôlky“.

Toto spoločné posedenie realizujeme už niekoľko rokov a je veľkým prínosom pre rodičov, ale aj pre deti, ktoré v septembri nastúpia už do známeho prostredia, k známym učiteľkám. www.rajce.net/a14159552

 
 
Deň detí na skákacom hrade a kolotoči  (1.6.2017)  www.rajce.net/a14127692
 
Deň detí s ujom Ľubom (2.6.2017) www.rajce.net/a14110970  
 
Návšteva policajta - kynológa
Dňa 24.5. 2017 potešila naše deti návšteva policajta - kynológa so psom. Policajný pes ukázal deťom svoju poslušnosť, reagoval na rôzne pokyny - sadnúť, ľahnúť, štekať, čo sa deťom veľmi páčilo. Tí smelší si mohli psa aj pohladiť. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné dopoludnie. www.rajce.net/a14080369
 
Divadlo Janko a mrakohrad
Na záver rozprávkového týždňa čakalo deti prekvapenie v podobe divadelného predstavenia. www.rajce.net/a13881937
 
 
Rozprávkový týždeň (20.- 24.3.2017)
 Počas rozprávkového týždňa nám deti našej MŠ predviedli svoje ,,herecké majstrovstvo". Každý deň sa navzájom potešili dramatizáciou rozprávky, ktorú si spolu s pani učiteľkami vopred pripravili. Bolo príjemné stráviť tieto rozprávkové dni spolu s Červenou čiapočkou, ktorej sa rozprávky ako Išlo vajce na vandrovku, Slniečko a kvety, Koza odratá a jež, Vlk a kozliatka, Ako dedko repu zasadil, veľmi páčili. www.rajce.net/a13881893
 
Fašiangový karneval
 
22. 2.2017 sa materskou školou rozliehal spev ,,Fašiangy Turíce...". Jednotlivé triedy sa spojili v sprievode masiek a završením bola prehliadka ľudových piesní, kde jednotlivé triedy mal svojich reprezentantov. Aj takouto formou sa deti oboznamujú s tradičnou regionálnou kultúrou. Celkom na záver sa všetky masky vytancovali na spoločnej diskotéke.  www.rajce.net/a13778046
 
Korčuľovanie (18.2.2017)
 
Sobotňajšie popoludnie strávili rodičia s deťmi a pedagógmi na zimnom štadióne STD arény.   www.rajce.net/a13764141
 
Divadlo Babadlo (16.2.2016)
 
S predstavením ,,Hrnček var", k nám zavítalo divadlo Babadlo. Radosť detí bola veľkáwww.rajce.net/a13757999
 
 
V Krajine snehu a ľadu
 
Bohatá tohtoročná nádielka snehu umožnila vykonávať množstvo aktivít pri pobyte vonku. Pani učiteľky v každej triede pripravili pre deti rôzne aktivity. Deti vyrábali kŕmidlá pre vtákov a ľadové ozdoby, stavali rôzne stavby zo snehu, maľovali do snehu aj snehom na stenu, pozorovali vtáčikov v lese alebo si užívali radosť z kĺzania na klzákoch. Cieľom projektu bolo ukázať deťom, že zima je krásne ročné obdobie plné objavov a športov. www.rajce.net/a13694172
 

Mikuláš v materskej škole

K predvianočným zvyklostiam neodmysliteľne patrí príchod Mikuláša spojený s rozdávaním rôznych dobrôt. Aj tento rok sa na príchod  Mikuláša tešili všetky deti z našej materskej školy. Predstavili sa mu peknými piesňami, básňami. Mikuláš im za odmenu, ale i zato, že boli celý rok dobré dal balíček s dobrotami. www.rajce.net/a13560102

Rozprávkový týždeň v materskej škole 

Svieť plamienok zablikaj, rozprávku nám privolaj...

....týmito slovami začínala realizácia projektu „Rozprávkový týždeň“, ktorý pripravila pre deti pani riaditeľka Mária Hudecová.

Každý deň v týždni, v rovnakom čase sa stretávali deti našej školy vo vytvorenom čitateľskom kútiku. V príjemnom rozprávkovom prostredí deťom čítali klasické rozprávky ich pani učiteľky. Čarovnú atmosféru umocňoval plamienok sviečky.

Prečítané rozprávky deti pretvorili svojou fantáziou na nádherné výtvarné práce, z ktorých sme vytvorili výstavku  pre rodičov. Trieda 5-6ročných detí  nacvičila a predviedla dramatizáciu rozprávky „Pampúšik“.

Rozprávkový týždeň podporila výstava rôznych zaujímavých kníh (starých i nových, veľkých i malých), ktoré si deti doniesli z domu a o ktorých porozprávali svojim kamarátom. Spoločným čítaním klasických rozprávok sme rozvíjali predčitateľskú gramotnosť a aktívnu slovnú zásobu.

Veríme, že týmto projektom sme podporili záujem detí o čítanie rozprávok  a záujem o knihy ako také.  www.rajce.net/a13509780

 

  Športové dopoludnie

Dňa 25. 10. 2016 sa v MŠ Okulka Vranov nad Topľou realizoval projekt „ Beh do schodov – beh pre zdravie“, do ktorého sa zapojilo 75 detí a  8 učiteliek. Deťom 5-6ročným sme merali čas.

Najrýchlejším dievčaťom bola Nelka Lukáčová s časom 6, 45 s a najrýchlejším chlapcom bol

Dominik Rapavý s časom 6, 52s. Každé dieťa bolo odmenené za aktívnu účasť medailou a fit tyčinkou.

Takéto projekty majú veľký úspech u detí, pretože ich podporujú  v súťažení, získavajú tiež  povedomie o fair-play v športe, ale predovšetkým u detí rozvíjajú pohybové koordinačné a kondičné schopnosti.  www.rajce.net/a13416131

 

Malí záchranári

Nebezpečenstvo číha na deti v každom veku a v každom prostredí, či je to domov, škola alebo ulica. Nepozornosť a zvedavosť sú príčinou rôznych poranení a úrazov. Aby deti vedeli v takýchto situáciách adekvátne reagovať, učia sa už v útlom veku najnutnejšie zásady poskytovania prvej pomoci. V spolupráci so SČK si deti pod vedením p. M. Kertisovej vyskúšali jednoduchú techniku ošetrovania rán, obväzovanie  končatín a použitie trojrohej šatky pri zlomeninách. Vzdelávanie detí o prvej pomoci hravou formou deti veľmi zaujalo a možno dokážu získané poznatky zužitkovať v tej pravej chvíli.  www.rajce.net/a13297389