AKTUALITY

 

Vážení rodičia a priatelia  MŠ Okulka 21, Vranov nad Topľou

Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní

 a tým aj možnosť poukázať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám.

Občianske združenie rodičov MŠ Okulka 21, Vranov nad Topľou 

umožňuje finančné prostriedky poukázané na účet občianskeho združenia,

využívať výhradne v zmysle stanov občianskeho združenia, 

na účely skvalitnenia výchovno - vzdelávacieho procesu v MŠ 

(vybavenie exteriéru a interiéru, učebné pomôcky, hračky..).

Dovoľte, aby sme vás týmto poprosili a vyzvali, 

aby ste aj v roku 2019 prispeli 2% zo svojich daní

 a tým pomohli deťom našej materskej školy.

Ďakujeme, že aj vy patríte medzi rodičov, ktorým nie sú  ľahostajné podmienky vzdelávania našich detí a aj touto formou pomáhate k  jeho skvalitneniu. 

Tlačivo si môžte vyzdvihnúť v triede u učiteliek alebo stiahnuť v dokladoch na stiahnutie.

Ďakujeme rodičom za materiálnu pomoc

a pomoc pri maľovaní a upratovaní materskej školy po výmene okien.

 

 

V žltej triede: p.Bronišovej, p.Maninovi, p.Labonovi, p.Magerovej, p.Karasovi,

p.Dankovi, p.Kostinskému, p.Sabovej, p.Bížovej, p.Bížovi,

p.Andrejimu

 

V červenej triede: p.Martičekovej, p.Tabakovej, p.Tabakovi, p.Lukáčovi,

p.Lukáčovej, p.Dudovej, p.Mattovej

 

V modrej triede: p.Tirpákovej, p.Tirpákovi, p.Zajícovej, p.Lackému,p. Demčovi

 

V oranžovej triede: p.Romanovi, p.Romanovej, p.Bellušovi, p.Holubovej,

p.Smetanovi, p.Makarovi

 

 

Veľké poďakovanie patrí sponzorom našej školy,

 

ktorých finančná a materiálna pomoc napomáha skrášľovať

 

a stále vylepšovať našu materskú školu.

 

 

                                                                 

       Mesto Vranov nad Topľou                           

 

TOPlist