A K T U A L I T Y 

 

Novú stránku našej MŠ Okulka nájdete na adrese: https://www.msokulkavt.sk/

MARATÓNČEK

 

Na 2. ročníku Maratónčeka, 

pod záštitou primátora mesta Vranov nad Topľou, 

získal v kategórii 5-6 ročných detí, 

krásne 1. miesto Adrián Harvan z oranžovej triedy.

Srdečne blahoželáme 

a prajeme veľa atletických úspechov v novej škole.

POĎAKOVANIE darcom 2 % z daní

Vážení rodičia, milí priatelia,

 naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, 

ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali 2 percentá z daní v prospech aktivít, 

ktoré organizujeme pre naše deti

 

riaditeľka MŠ Emília Nováková

ĎAKUJEME!!!

Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľkám, upratovačkám, 

ktoré sa zúčastnili našej jarnej brigády 

a kuchárkam za sladkú odmenu.

Vďaka vám, sme vyčistili areál materskej školy, 

namaľovali lavičky, preliezačku, 

spevnili prírodný prekážkový chodník, 

odstránili náletové dreviny a staré stromy

 

riaditeľka MŠ Emília Nováková

 

 

 

Ďakujeme rodičom:

 

zelenej triedy           p. Labanovej, p. Bujkovej, p. Šustovej, p. Špičkovej, p. Paukovej,

                                     p.Natafalušimu, p. Špičkovi, p. Borovi

 

oranžovej triedy      p. Ančovej, p. Kuzmovi

 

červenej triedy        p. Matiovej, p. Lukáčovi

 

žltej triedy                 p. Sabovej

 

modrej triedy            p. Kuzmovi

 

www.rajce.net/a15979777

                                                                                                                       

ĎAKUJEME !!!
Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľkám, upratovačkám, ktoré sa zúčastnili našej jarnej brigády a kuchárkam za sladkú odmenu. Vďaka vám sme vyčistili areál materskej školy, namaľovali lavičky, preliezačku, spevnili prírodný prekážkový chodník,
odstránili náletové dreviny
a staré stromy.
riaditeľka MŠ Emília Nováková

Ďakujeme rodičom za materiálnu pomoc

a pomoc pri maľovaní a upratovaní materskej školy po výmene okien.

 

 

V žltej triede: p.Bronišovej, p.Maninovi, p.Labonovi, p.Magerovej, p.Karasovi,

p.Dankovi, p.Kostinskému, p.Sabovej, p.Bížovej, p.Bížovi,

p.Andrejimu

 

V červenej triede: p.Martičekovej, p.Tabakovej, p.Tabakovi, p.Lukáčovi,

p.Lukáčovej, p.Dudovej, p.Mattovej

 

V modrej triede: p.Tirpákovej, p.Tirpákovi, p.Zajícovej, p.Lackému,p. Demčovi

 

V oranžovej triede: p.Romanovi, p.Romanovej, p.Bellušovi, p.Holubovej,

p.Smetanovi, p.Makarovi

 

 

Veľké poďakovanie patrí sponzorom našej školy,

 

ktorých finančná a materiálna pomoc napomáha skrášľovať

 

a stále vylepšovať našu materskú školu.

 

 

                                                                 

       Mesto Vranov nad Topľou                           

 

TOPlist